Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
10 år og yngre 11/12 år 13/14 år 15/16 år Junior og senior Bildeserier
Del med andre:

Medlemskap

Alle som er aktive gjennom Alta IF Langrenn, det vil si deltar på treninger og/eller renn, må være medlem i Alta IF. Den enkleste måten å bli medlem på er å opprette brukerkonto på Min Idrett og melde seg inn derfra. Ta eventuelt kontakt på post@altaif.no for medlemsskap.


Treningsavgift

Utøvere som er 11 år og eldre må betale treningsavgift for å delta på treninger i regi av Alta IF Langrenn. Den enkelte utøver og foresatte må sørge for å ha betalt treningsavgift for gjeldende sesong. Faktura blir tilsendt foresatt via Min idrett. For sesongen 2018/19 er innbetalingsfristen 15. desember og satsene som ble vedtatt på årsmøtet er som følger:

Treningsavgift:
11-12 år: 1500,-
13-14 år: 2750,-
15-16 år: 4000,-
Jr og sr tilsluttet NB ski: 2000,-

For aktive seniorer som ikke er tilsluttet treningsteam og som ikke bidrar med dugnadsarbeid for klubben for eksempel som trener/ leder, faktureres en egenandel for påmeldinger og administrasjonsutgifter på kr 1000,-.

 

Egenandeler

På årsmøtet for 2018 ble det vedtatt å videreføre ordningen med at utøvere i Alta IF Langrenn ikke betaler egenandel for deltakelse på Altasamling, Ulvangsamling, Porsangersamling og Saariselkasamling. Styret fastsetter egenandel for reiser til renn foran hver sesong.

 

Fra det året utøveren fyller 8 år kan han/hun delta på sonerenn, her er det ingen egenandel. Det året utøveren fyller 11 år kan utøveren delta i kretsrenn, ingen egenandel. 

Vi bruker busser på våre fellesreiser. I tilfeller hvor det er lite hensiktsmessig med buss er vi avhengig av at foreldre stiller opp med privatbiler.

Da trenerne kun har ansvaret for utøverne på skiarena (trening og konkurranse) er vi også avhengige av at foreldre stiller opp som reiseledere slik at utøverne har tilsyn under hele reisen. Alta IF Langrenn dekker reiseutgifter for trenere og reiseledere.

 

Egenandeler vedtatt av styret for sesongen 2018/19

Renn i Finnmark:

-       2 dagers renn i sone vest, f.eks. Hammerfest eller andre steder m/fellesopplegg: kr. 500

-       KM/NNM kretsrenn Øst-Finnmark kr. 1000


Nasjonale renn junior: kr. 4000. Mulighet å få redusert egenandel til kr. 1000 v/dugnad/tiltak/sponsing.


HL: kr. 3000. Mulighet å få redusert egenandel til kr. 1000 v/dugnad/tiltak/sponsing.


Klubben vil da dekke opptil 70% av kostnadene ved reiser utenfor Alta. Bakgrunnen for at klubben kan dekke så mye som 70% av kostnaden er at vi får gode inntekter, særlig fra våre samarbeidspartnere. En forutsetning for dette er at løpere er flinke til å bruke klubbklær.

 

Emit-brikker

Alle løpere må ha sin egen tidtakerbrikke fra 11-års klassen:

https://www.skiforbundet.no/finnmark/nyhetsarkiv/2014/11/emit-brikke-sesongen-2014-15/

Skiforsikring

Alle løpere må ha skiforsikring fra den datoen de fyller 13 år:

https://www.skiforbundet.no/for-klubb-og-utovere/skilisens/

 

FIS utøverliste

Seniorløpere og juniorløpere som deltar i FIS-renn, NM, Norges-Cup må være registrert på FIS sin utøverliste. Alta IF Langrenn sender hver høst inn en liste over sine utøvere. Hver utøver sender utfylt skjema til leder av sportslig utvalg som sender lista videre. 

Info og link til skjema finnes på:

http://www.skiforbundet.no/langrenn/regler-og-retningslinjer/for-junior-og-senior/

Utfylt skjema sendes:

Daniel.Strand@ffk.no

 


samarbeid_noname.jpg

 

Organisasjon og kontaktinfo

Referater og protokoller

Medlemskap, treningsavgift, egenandeler og skiforsikring

Kjøreregning ALTA IF

Refusjonsskjema

Sportsplan, ressurser for trenere, oversikt trenere

Skiforbundets utviklingstrapp

Snøkanonsameie

Antidopingarbeid

Vær og temp.  

Værstasjon Kaiskuru skistadion

WEB-kamera Kaiskuru skistadion

Preppestatus skiløyper i Alta

pent.no

yr.no 

storm.no  

 

 

Våre samarbeidspartnere
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS