Hjem   /   Senior   /   Barn og ungdom   /   Partnere   /   Altaturneringen   /   Nettbutikk
a-laget
A-laget / Rekruttlaget / Damelaget

Årsmøte i fotballgruppa

Skrevet av: Andreas Markussen         Dato: 01.02.19 12:06

Til medlemmer i Alta IF Fotball - innkalling til årsmøte i Alta IF Fotballgruppa

Styret innkaller herved til årsmøte i Alta IF Fotballgruppa.

Årsmøtet avholdes den 25.02 kl. 19.00 på Thon hotell

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.02 til fotball@altaif.no eller Alta IF Fotball, Alta idrettspark, 9514 Alta.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden og på kontoret på Alta idrettspark.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Del på Facebook   Del på Twitter
Instagram
@altaif_fotball
SISTE NYHETSSAKER
Arkiv