Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Medlemsskap Vedtekter Bli medlem her

Årsmøte i Alta IF

Skrevet av: Tron Møller Natland         Dato: 01.02.16 10:47

Årsmøtet i Alta IF (hovedlaget) avholdes tirsdag 15. mars 2016 kl 19:00 på Thon Hotell Alta.

Frist for innsendelse av saker er tirsdag 1. mars. Saker som ønskes behandlet sendes til post@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Generell informasjon om Årsmøtet:

  • Årsmøtet avholdes en gang i året og er klubbens høyeste organ
  • Møtet skal annonseres minst 1 måned i forkant direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, i tillegg på klubbens hjemmeside
  • Alle idrettslagets medlemmer har adgang til Årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, evt også vedta at Årsmøtet kun er åpent for medlemmer
  • Forslag som skal behandles må være sendt Hovedstyret senest 2 uker før møtedato
  • Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter (årsmelding, regnskap, budsjett, etc) med innstillinger til vedtak gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet (legges på hjemmesiden)
  • For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og ha hatt gyldig medlemskap (oppfylt medlemsforpliktelsene) i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
  • Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og til representant til ting eller møter i overodnede organisasjonsledd
Alta IF
Kontakt oss
 
Medlemskontigent
 
Hovedstyret
Visjoner
Styret
 
Alta idrettspark
Stadionfakta
Historie
 

 

 

 


Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS